Пријави загадување на животната средина

Пријави проблем, побарај одговор и испрати видеа, фотографии и други материјали во врска со какво било загадување на животната средина во местото кадешто живееш. Контактирај ги државните и локалните институции за да те информираат и да преземат мерки за: квалитетот и загадувањето на воздухот, водата и почвата, дивите депонии, собирањето на отпадот, чистењето на јавните површини, изградбата или доградбата на објекти, уништувањето на јавното зеленило, бучавата од сообраќајот, велосипедската инфраструктура и други еколошки проблеми во твојата заедница.
Министерство за животна средина и просторно планирање - Канцеларија за комуникација со јавност
Телефон: 02 / 3225-237;
Е-пошта: infoeko@moepp.gov.mk

Државен инспекторат за животна средина
Телефон: 02 / 3220-187;
Е-пошта: https://www.sei.gov.mk/contact_mk.asp

Депонија Дрисла - информации за депонирање на отпад
Телефони: 02 / 2722-500; 02 / 2722-400;
Е-пошта: drisla@drisla.mk

Скопје
Телефони: (02) 3297 301; (02) 3297 204
Е-пошта: infoekologija@skopje.gov.mk; gradonacalnik@skopje.gov.mk; kabinet@skopje.gov.mk
Граѓанска иницијатива - Пријави проблем: https://gragjani.skopje.gov.mk/korisnik/
Комунална хигиена: khs@khigiena.com.mk; 02 / 3118-525

Куманово
Телефони: 191, 192
Е-пошта: inspekcija@kumanovo.gov.mk
Онлајн пријава: https://kumanovo.gov.mk/prijaviproblem-2

Тетово
Телефон: (044) 511 930
Е-пошта: cabinet@tetova.gov.mk
Онлајн пријава: https://tetova.gov.mk/ereport/

Гостивар
Телефони: 070 858 005, (042) 213 511

Струга
Телефони на општински инспектори: 070 512 880; 071 316 357

Охрид - Одделение за заштита на животната средина
Телефони: (046) 262-492; (046) 262 493
Е-пошта: urbanizam@ohrid.gov.mk

Битола - Одделението за урабнистичко планирање и заштита на животната средина
Телефон: 076 485 771
Е-пошта: аrh.krivasija@gmail.com
Онлајн пријава: https://www.pp.e-uslugi.mk/bt/prijavi.php 

Прилеп
Телефон: 048 412 000

Кавадарци - Одделение за услуги на граѓаните
Телефон: (043) 416 145
Е-пошта: opshtina@kavadarci.gov.mk
Мој општинар: https://kavadarci.gov.mk/moj-opshtinar/

Штип
Телефон: (032) 22 66 00
Е-пошта: gradonacalnik@stip.gov.mk

Велес
Телефон: 043 / 232 966
Е-пошта: opve@veles.gov.mk

Гевгелија
Прашај го градоначалникот - https://www.gevgelija.gov.mk/servis-na-gragjanite/prasaj-go-gradonacalnikot
Телефони: (034) 213 899; (034) 211 211; 034 611 999
Е-пошта: kabinet@gevgelija.gov.mk

Струмица
Прашај го градоначалникот: https://test.strumica.gov.mk/index.php?option=com_forme&fid=1&lang=mk
Договори средба со градоначалникот - https://test.strumica.gov.mk/index.php?option=com_forme&fid=2&lang=mk

logo-footer1.png

iks logo footer

© 2019, Институт за комуникациски студии

Контакт инфо

+389 2 30 90 004       info@iks.edu.mk

Пребарај