Биолошката разновидност и климатските промени

Биолошката разновидност и климатските промени

Јаболкото и климатските промени

Јаболкото и климатските промени

Џуџест бор и климатски промени

Џуџест бор и климатски промени

Urban Success Without Car Access

Urban Success Without Car Access

Локален парк Славка Недиќ - Ре-креација

Локален парк Славка Недиќ - Ре-креација

За простор што дише

За простор што дише

Архитектонски факултет - Отворен за сите

Архитектонски факултет - Отворен за сите

Моја БОЈА, мој ПРОСТОР!

Моја БОЈА, мој ПРОСТОР!

Парк Почетокот на меморијата

Парк Почетокот на меморијата

Општина Центар Идадија

Општина Центар Идадија

АФС Реагира!

АФС Реагира!

Парк Бушава азбука

Парк Бушава азбука

Депониско третирање отпад

Депониско третирање отпад

Грозјето и климатските промени

Грозјето и климатските промени

Цвијичева качунка и климатските промени

Цвијичева качунка и климатските промени

Парк-инг Славка Недиќ

Парк-инг Славка Недиќ

Работи и играј - Општина Центар

Работи и играј - Општина Центар

Парк Култура

Парк Култура

Нискобуџетно еко решение за улица „Орце Николов“

Нискобуџетно еко решение за улица „Орце Николов“

Училишни коридори

Училишни коридори

Walkable City

Walkable City

Плоштад Круг

Плоштад Круг

Придобивки од рециклирање на пластика

Придобивки од рециклирање на пластика

Парк Славка Недиќ

Парк Славка Недиќ

Искористување на енергијата добиена со согорување на отпадот

Искористување на енергијата добиена со согорување на отпадот

Придобивки од рециклирање на стакло

Придобивки од рециклирање на стакло