Фадиљ Амети веќе 50 години живее во Топанско Поле, но во минатото градењето не било толку интензивно, па поради тоа ова место било почисто и позелено за разлика од сега. Со овој прилог ТВ21 се приклучува кон кампањата „Не игнорирај! Реагирај!“