Енергетиката е еден од најголемите загадувачи на животната средина, градовите се претворени во хомогена смеса од многу комплексни загадувачи и состојбата не се подобрува поради немањето соодветна инфраструктура. Неопходно е да се планира поинаков транспорт. Ова денеска беше истакнато на промовирањето на кампањата од јавен интерес за подобра животна средина „Не игнорирај! Реагирај!“ На институтот за комуникациски студии.