Во Македонија се расфрла отпад со кој можеме да се грееме, осветлуваме, да го извезуваме, но и да ја спасиме животната средина од прекумерното загадување.