Во Македонија годишно се собираат 700 илјади тони отпад од кои 90% завршуваат во дивите депонии. Професор од Машинскиот факултет вели најголемиот проблем е тоа што отпадот кој не се селектира не може ни да се рециклира.