Отпадот не е само ѓубре, туку може да се преработува и ефикасно да се користи во секојдневниот живот на луѓето. Кој не може или не сака да го види тоа? Студентите на Машинскиот факултет во Скопје понудија решенија за управување со отпадот кои се реално изводливи.
 
Новинарка: Светлана Божиновска
Снимател: Борис Каески
Монтажер: Борче Крстевски