Нивото на бучавата од сообраќајот во Скопје и во Битола во континуитет е над дозволеното. Студенти и професори од Техничкиот факултет ја мереа бучавата покрај болница, факултет, основни училишта и станбена населба во Скопје и во Битола и предложија смирување на сообраќајот, изградба на кружни текови и заштитни ѕидови, како и модернизирање на јавниот превоз.

Видеото го изработи Институтот за комуникациски студии.

Новинарка: Светлана Божиновска
Сниматели: Борис Каески, Агим Џељо
Монтажер: Борче Крстевски