Фотоприказната ја изработи средношколката Вероника Кузмановска од училиштето „Мирче Ацев” - Прилеп и го освои третото место на средношколскиот конкурс за најдобар медиумски производ „Изрази се преку медиумите“. Конкурсот на тема „Сакам да живеам во чиста околина“ се реализираше како дел од кампањата за подобра животна средина „Не игнорирај! Реагирај!“.
veronika-kuzmanoska-od-sou-mirce-acev-prilep-1.jpg
veronika-kuzmanoska-od-sou-mirce-acev-prilep-2.jpg
veronika-kuzmanoska-od-sou-mirce-acev-prilep-3.jpg
veronika-kuzmanoska-od-sou-mirce-acev-prilep-4.jpg
veronika-kuzmanoska-od-sou-mirce-acev-prilep-5.jpg
veronika-kuzmanoska-od-sou-mirce-acev-prilep-6.jpg
veronika-kuzmanoska-od-sou-mirce-acev-prilep-7.jpg