Фотоприказната ја изработија средношколките Сара Николова и Викторија Панова од училиштето „Кочо Рацин” - Велес и го освоија второто место на средношколскиот конкурс за најдобар медиумски производ „Изрази се преку медиумите“. Конкурсот на тема „Сакам да живеам во чиста околина“ се реализираше како дел од кампањата за подобра животна средина „Не игнорирај! Реагирај!“.
sara-nikolova-i-viktorija-panova-od-sou-koco-racin-veles-1.jpg
sara-nikolova-i-viktorija-panova-od-sou-koco-racin-veles-2.jpg
sara-nikolova-i-viktorija-panova-od-sou-koco-racin-veles-3.jpg
sara-nikolova-i-viktorija-panova-od-sou-koco-racin-veles-4.jpg
sara-nikolova-i-viktorija-panova-od-sou-koco-racin-veles-5.jpg
sara-nikolova-i-viktorija-panova-od-sou-koco-racin-veles-6.jpg