Видеото го изработи средношколецот Берат Ахметај од училиштето „Михајло Пупин“ - Скопје и го освои првото место на средношколскиот конкурс за најдобар медиумски производ „Изрази се преку медиумите“. Конкурсот на тема „Сакам да живеам во чиста околина“ се реализираше како дел од кампањата за подобра животна средина „Не игнорирај! Реагирај!“.