Нема ЕУ без зачувување на животната средина. На патот на евроинтреграциите ќе мора да се зафатиме и со најзагадените области од нашето секојдневие - воздухот, почвата, водата. Што прави државата за да ги заштити своите граѓани од штетноста на загадувањето?