Помалку од 10% од вкупното земјоделското земјиште во земјава се наводнува, додека најголемиот дел зависи од врнежите. Долгите суви периоди и топлотните бранови веќе доведоа до значителни загуби на производството.
ТВ прилогот е првично објавен ТУКА.