Земјава има 280 сончеви денови, но искористува помалку од процент за производство на електрична енергија од сонцето. Ѕвонко Марковски, сопственик на енергетски независна куќа и фотонапонска централа вели - ако се изградат 10.000 сончеви покриви, ќе се намали увозот на струја.. Ќе се добие чиста енергија, а со тоа и почиста животна средина.
Новинарка: Сунчица Николовска
 
ТВ прилогот е првично објавен ТУКА.