Истражувањата покажуваат дека секторот енергетика и отпадот, најмногу емитуваат стакленички гасови.. Ако ги ублажиме климатските промени, ќе го намалиме и аерозагадувањето, велат екологистите.. Посочуваат дека е потребен закон за климатска акција!

Новинар: Сунчица Стојановска

Со овој прилог, Јавниот сервис се приклучува кон кампањата за подобра животна средина „Не игнорирај! Реагирај!“, што ја спроведува Институтот за комуникациски студии, а е финансирана од Британската амбасада. Прилогот е првично објавен ТУКА.