Власта го брани Планот за чист воздух, но еко-активистите ниту веруваат во заложбите, ни гледаат стратешка државна акција на дело.

Новинарка: Славица Филиповска
Снимател: Борис Каески
Монтажа: Коста Анастасов

Видеото го изработи Институтот за комуникациски студии.