sansa-za-skopje-vo-kakov-grad-sakame-da-ziveeme-vnatre.jpg

Јавниот форум „Шанса за Скопје: Во каков град сакаме да живееме’ го организира граѓанската асоцијација „Здравје пред профит“ во соработка со Институтот за комуникациски студии. Форумот ќе се одржи на 21 март (четврток) од 14 до 19 часот во хотелот „Холидеј Ин“ во Скопје. Погледнете ја агендата на ОВОЈ ЛИНК.

Поттикнати од секојдневните искушенија, но мотивирани да ги подобриме актуелните несоодветни практики, со „Шанса за Скопје“ сакаме да ја истакнеме важноста на јавните простори за квалитетот на животот на граѓаните на Скопје и да предложиме алтернативни решенија во однос на урбаниот развој. Со форумот вклучуваме експерти од различни области и промовираме активно граѓанско учество.

Форумот има за цел да организира три панел дискусии на теми поврзани со развојот на градот:

1. Модели на одржливо финансирање на општините кои не се потпираат единствено на такси од градежни дозволи

2. Урбанистички план како алатка за подобрување на квалитетот на животот во градот

3. Феноменологија на градскиот простор.

Во време на интензивни градски трансформации, важно е да се размисли и да се разгледа мислењето на граѓаните. Градот нема друга опција од таа да ги стави граѓаните како свој приоритет и да им обезбеди смислена, мирна, безбедна и среќна животна средина. Сепак, активностите што се спроведуваат во нашиот град во текот на последната деценија не кореспондираат со физичката реалност и развојот на метрополите во 21 век, засновани на инклузивно, иновативно, партиципативно и чувствително урбано планирање.

Тоа е нов возбудлив период за многу области поврзани со развојот на градот, а Скопје има шанса да закрепне и напредува преку размена на развојни идеи и успешни приказни. Од клучно значење е да се истражат нови разбирања за функцијата на градот, спротивно на тековните промени во законите, неодржливиот модел на општинското финансирање и значајните политички и деловните влијанија врз градскиот дизајн и плановите.

Центарот на Скопје беше сведок на десетгодишен урбан развој чиј модус операнди ја фаворизираше логиката на автомобилската индустрија, деловните интереси и политиката. Последиците се многубројни: изгубени области на квалитетен јавен простор, неформални паркиралишта и гаражи кои привлекуваат автомобили во строгиот центар на градот, уништени зелени урбани средини, нарушена безбедност на сообраќајот за немоторизираните граѓани, драматично намален простор за пешачење, несоодветен јавен транспорт и несоодветна мобилност на градот. Промените во урбаниот дизајн и динамиката на градот резултираа со значително намалување на квалитетот на животот, зголемено загадување на воздухот, намалена сончева светлина во градските куќи и домови, намалена безбедност на улиците, недостаток на капацитети за социјални услуги, детски градинки и простори за млади итн.

Оттука, ве покануваме да учествувате и да се вклучите во дискусијата на форумот со вашите размислувања, идеи и решенија за да му дадеме „шанса“ на Скопје.