Градовите се во хаотична состојба и загадувањето драматично расте, предупредуваат експертите и препорачуваат енергетските ресурси да се користат стратешки и оптимално.