Наше право е да живееме во чиста и здрава средина, но уште поважно: наша одговорност е да се грижиме таа да остане чиста и здрава. Околината влијае на нашето здравје, на начинот на живот, па дури и на нашето расположение. #Реагирај за почиста околина!