Површината од некогашниот парк „Славка Недиќ“ во Дебар Маало се користи за паркирање. Уништена е опремата од паркот и парковското зеленило, клупите се намачкани со катран, а ѓубрето се фрла околу контејнерите. Анимацијата за враќање на паркот во функција го изработија студенти од Архитектонскиот факултет - Скопје.