За запуштениот парк „Славка Недиќ“ во Дебар Маало, група студенти по архитектура предлагаат нови содржини за негово заживување - со зеленило, рекреативни патеки и игралиште за деца, со простор за седење и одмор на отворено и затворено.