Со преминот кон циркуларна економија се откриваат нови работи, се креираат нови соработки и се создаваат работни места поврзани со дигиталната технологија, вели Ладеја Година Кошир, експерт за циркуларна економија од Словенија, во излагањето на конференцијата „Климатскa акција: Да се спречува и да се лекува“. Институтот за комуникациски студии ја организираше конференцијата како дел од кампањата за подобра животна средина „Не игнорирај! Реагирај!“.