Одржливото управување со шумите подразбира да се зголеми нивната површина и квалитет и да се подобри нивната продуктивност и заштитна функција, вели проф. д-р Љупчо Несторовски, Шумарски факултет во излагањето на конференцијата „Климатскa акција: Да се спречува и да се лекува“. Институтот за комуникациски студии ја организираше конференцијата како дел од кампањата за подобра животна средина „Не игнорирај! Реагирај!“.