Во Скопје луѓето се привидно отпорни на аерозагадување, но од година во година тие влегуваат во т.н. ранлива група. Децата, градежните и земјоделските работници и социјално маргинилизираните групи се посебно ризични. Најсиромашните слоеви најмногу патат од еколошките опасности, вели проф. д-р Драган Ѓорѓев од Инститтутот за јавно здравје во излагањето на конференцијата „Климатскa акција: Да се спречува и да се лекува“. Институтот за комуникациски студии ја организираше конференцијата како дел од кампањата за подобра животна средина „Не игнорирај! Реагирај!“.